Monova tập trung mọi nguồn lực:

1. Tập trung vào khách hàng và giúp họ thỏa mãn.

2. Coi trọng tài năng, tôn trọng khác biệt.

3. Coi trọng đạo đức và tuân thủ luật pháp.

4. Học tập và phát triển không ngừng.

5. Hài hòa lợi ích của công ty và các bên liên quan, phát triển cùng có lợi.

0
Call us now
Chat with us via Zalo
Email us
Shop